Η έμπνευση υπάρχει αρκεί να σε βρει να δουλεύεις

Pablo Picasso